IZMENA UREDBE O ODREDJIVANJU DELATNOSTI KOD ČIJEG OBAVLJANJA NE POSTOJI OBAVEZA EVIDENTIRANJA PROMETA PREKO FISKALNE KASE

Posted by POREZI- pravo i praksa on 19.9.14 with No comments
Vlada Republike Srbije, na svojoj sednici od 13. septembra 2014. godine, donela je Uredbu o izmeni Uredbe o odredjivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase.

Uredba je objavljena u "Službenom glasniku RS" broj 100/14, stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, tj.  23. septembra 2014. godine, a u primeni je od 01. oktobra 2014. godine.
Uredbom je izmenjen član 2.stav 1. tačka 1) alineja 21, koja sada glasi:

  "69.10. Pravni poslovi, izuzev aktivnosti javnih beležnika i izvršitelja,".

To znači da će javni beležnici i privatni izvršitelji od 01. oktobra 2014, godine biti u obavezi da u svojim poslovnim prostorijama imaju instalirane fiskalne kase sa GPRS uredjajima i da svaki ostvareni promet evidentiraju preko istih, kao i da po izvršenom evidentiranju stranci izdaju fiskalni isečak.

To, takodje, znači, da imaju i sve ostale obaveze koje proizilaze iz Zakona o fiskalnim kasama, kao što je redovno servisiranje uredjaja, štampanje dnevnih izveštaja i sl.