KAKO PLATITI POREZE I DOPRINOSE AKO JE PREDUZETNIČKA RADNJA ZATVORENA

Posted by POREZI- pravo i praksa on 21.9.14 with No comments
Zatvorili ste preduzetničku radnju, ostale su Vam neizmirene poreske obaveze, želite daa ih izmirite, ali  banka Vam ne pušta naloge?

Potrebno je da se obratite organizacionoj jedinici Poreske uprave nadležnoj po mestu sedišta radnje radi izdavanja uverenja o iznosu pojedinačnih obaveza po vrstama obaveza.

Naime, Ministarstvo finansija je dalo preporuku Udruženju banaka da se omogući izmirenje poreskih obaveza obveznicima koji su zatvorili preduzetničku radnju i brisani iz APR, a na osnovu uverenja nadležnog poreskog organa.

Poreska uprava ce Vam izdati uvernje pod uslovom da je dug evidentiran u poreskom računovodstvu, što znači da pre  podnošenja zahteva za izdavanje uverenja morate podneti odgovarajuće poreske prijave.

Ako Vam je ovaj tekst bio od koristi, podelite ga na društvenim mrežama  ili ostavite  link na svojoj stranici.

Komentari su dobrodošli.