NOVI RAZLOZI ZA ODUZIMANJE PIB-a -IZMENE U ČLANU 26. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI


Poslednjim izmenama u članu 26. stav. 1. i 13. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS" broj 15/16), u daljem tekstu:Zakon, propisane su dve nove vrste oduzimanja PIB-a.

S tim u vezi, počev od 16.03.2016. godine, Poreska uprava donosi novu vrstu rešenja o oduzimanju PIB-a, saglasno odredbama člana 26. stav 2 i 8. Zakona.Ovo podrazumeva da će se u postupku kontrole novoosnovanih privrednih subjekata, kada se utvrdi da su njihovi osnivači, istovremeno osnivači u drugim privrednim subjektima kojima je privremeno oduzet PIB, takođe donositi rešenje o privremenom oduzimanju PIB-a. Kao posledica donošenja ove vrste rešenja  o privremenom oduzimanju PIB-a, u JRPO će biti određen novi status na PIB-u i to -72. Rešenja će biti donošena u Centrali Poreske uprave a uručivaće se preko Filijala Poreske uprave.

Zahtev za ukidanje rešenja o privremenom oduzimanju PIB-a podnosi se mesno nadležnoj filijali Poreske uprave, prema sedištu privrednog subjekta podnosioca zahteva. Zahtev će biti odbijen ukoliko nisu otklonjeni razlozi zbog kojih je PIB oduzet. To praktično znači, da se pre podnošenja ovog zahteva prvo mora izdejstvovati vraćanje PIB-a privrednom subjektu kome je prethodno oduzet PIB, a koji ima istog osnivača.

Druga vrsta oduzimanja PIB-a odnosi se na izmenu člana 26. stav 13. Zakona, gde će se rešenje o oduzimanju PIB-a donositi na zahtev nadležne organizacione jedinice Poreske uprave, u situacijama kada je ista naložila zabranu raspolaganja novčanim sredstvima preko računa poreskog obveznika otvorenog kod banke, shodno članu 66. i 87. Zakona, u trajanju dužem od godinu dana, Odredbe člana 26. stav 13 Zakona primenjivaće se na rešenja o zabrani raspolaganja novčanim sredstvima preko računa poreskog obveznika otvorenog kod banke doneta nakon stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS" broj 15/16), tj. nakon 04.03.2016. godine, iz čega proizilazi da se prva rešenja o ovoj vrsti oduzimanja PIB-a mogu očekivati za nešto manje od godinu dana. Obveznici kojima po ovom osnovu bude oduzet PIB, u JRPO će dobiti novi status na PIB-u i to -62.