USLUGE

1. AKT O PROCENI RIZIKA/POMOĆ PRI IZRADI, ILI, KOMPLETNA IZRADA ZA SUBJEKTE KOJI IMAJU MANJE OD 10 ZAPOSLENIH

2. BIZNIS PLANOVI

3. PORESKO SAVETOVANJE, UKLJUČUJUĆI POMOĆ PRI IZRADI ŽALBI I TUŽBI NA REŠENJA PORESKIH I DRUGIH INSPEKCIJA

4. OSNIVANJE PREDUZEĆA I RADNJI / OD OPŠTIH AKATA DO UPISA U APR

5. IZRADA OPŠTIH AKATA, UKLJUČUJUĆI I SISTEMATIZACIJU RADNIH MESTA

6. UGOVORI PRIVREDNOG PRAVA

7. RADNO PRAVO I LJUDSKI RESURSI/UGOVORI, OPŠTI AKTI, DISCIPLINSKI POSTUPAK, OTKAZ UGOVORA O RADU, SAVETOVANJE